Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης των μελών της Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρίνιου (Φ.Ε.Α) στις 6 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο 3ο όροφο του  Παπαστράτειου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα: Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα περιόδου 1932-1952 μέσω του  ελέγχου συναλλάγματος στην εμπορική και ιδιωτική αλληλογραφία από τον πρόεδρο της Φ.Ε.Α  κ. Σκαρμούτσο Ιωάννη.

Η Φ.Ε.Α καλεί τα μέλη της και λοιπούς ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση της παρουσίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                    Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γραμματέας

Σκαρμούτσος Ιωάννης                                                      Αγγελόπουλος Νικόλαος

H Φιλοτελική Εταιρεία Αγρινίου (Φ.Ε.Α.) καλεί σε Γενική Τακτική Συνέλευση, αρχική στις 14 Φεβρουαρίου 2022, η οποία λόγω μη ύπαρξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 21 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στον 3ο Όροφο του Παπαστράτειου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.

Στον Εκθεσιακό χώρο της Γέφυρας “ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ”, (Κτήριο Διοίκησης, Αντίρριο) πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στις 9 Ιουνίου 2018 τα εγκαίνια Φιλοτελική έκθεσης με θέμα “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΧΑΙΑΣ”, η οποία διήρκησε έως τις 17-6-2018.