Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης των μελών της Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρίνιου (Φ.Ε.Α) στις 6 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο 3ο όροφο του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα: Αεροπορικά γραμματόσημα από το μέλος της Φ.Ε.Α  κ. Σαμψών Θεοδόση.

Τα συγκεκριμένα γραμματόσημα εκδόθηκαν για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας μέσω αεροπλάνων.

Η Φ.Ε.Α καλεί τα μέλη της και λοιπούς ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση της παρουσίασης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ