Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από 7:00 έως 8:30 μμ., σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει δύο εισηγήσεις διάρκειας περίπου 45 λεπτών η κάθε μία μαζί με το τμήμα των ερωτήσεων.
Δείτε το παρακάτω σύνδεσμο: