Στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης των μελών της Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρίνιου (Φ.Ε.Α) στις 3 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο 3 ο όροφο του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα:

“Οι αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 μέσα από τα γραμματόσημα”

από τον αντιπρόεδρο της Φ.Ε.Α κ. Καρρά Ευάγγελο.

Η Φ.Ε.Α καλεί τα μέλη της και λοιπούς ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση της παρουσίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας
Σκαρμούτσος Ιωάννης              Αγγελόπουλος Νικόλαος