Στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης των μελών της Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρίνιου (Φ.Ε.Α) στις 16 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο 3ο όροφο του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα: Η προπαγάνδα του Γ’ Ράιχ μέσα από τα γραμματόσημα, από το μέλος του Δ.Σ. της Φ.Ε.Α  κ. Θεοδωρόπουλο Βασίλειο.

Θα παρουσιασθούν γραμματόσημα της συγκεκριμένης περιόδου και θα αναλυθεί το ιστορικό έκδοσής τους και ο σκοπός τους.

Η Φ.Ε.Α καλεί τα μέλη της και λοιπούς ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση της παρουσίασης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γραμματέας

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ